Община Благоевград с 10 млн. лева неразплатени средства

Ревизията на Община Благоевград, назначена от новия кмет Румен Томов, ще продължи дотогава, докато не се постигне строга финансова дисциплина. Към момента Общината има неразплатени 10 милиона лева. Задължения администрацията има към фирма "Биострой" и други общински фирми. 

Градоначалникът подчерта, че в строителния отдел преписките на гражданите са бавят много и затова са предприети мерки за по-добро и бързо обслужване. Кадастралните скици вече ще се издават на място в общината. Вероятно ще се наложи строителният отдел да бъде подсилен с още служители. Още един служител вече е назначен и в отдел "Местни данъци и такси" с цел по-бързо и качествено обслужване на хората.

Томов допълни, че вече е сформирал своя екип от заместници, но кметската администрация ще заработи на пълни обороти, едва когато Общинският съвет избере своя председател и бъдат съставени комисиите към местния парламент. На сесията, свикана миналия петък, съветиците така и не постигнаха единодушие и не успяха да изберат председател. На 6 декември ще се проведе извънредно заседание отново с една точка в дневния ред - избор на председател.

Прочетете още