Обсъдиха проектобюджета на Община Видин за 2020 година

| България, Враца, Видин | dnews

Публичното събитие, което се състоя в залата на Общинския съвет, бе открито от кмета д-р Цветан Ценков. Той изрази надеждата си, че бюджет 2020 ще стабилизира Общината  и оттук-нататък всички усилия ще бъдат насочени към решаването на основните проблеми на град Видин, като се започне от изграждане на подходите на новостроящата се магистрала Видин - Ботевград и се стигне до облагородяването на кварталите и населените места.

След това кметът даде думата на Гергана Генова, началник отдел „Финансово-счетоводна дейност и бюджет“ да представи параметрите на проектобюджета за 2020 г. Предложението е общият му обем да бъде в размер до 42 697 611 лева. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности - 27 141 245 лв., което спрямо субсидията за 2019 г. е с 2 447 491 лв. повече.

И през тази година се запазват данъчните ставки за общинските данъчни приходи. За данък върху превозните средства например се планират по-високи постъпления - 2 314 028 лв., във връзка с продължаване на действията по събиране на стари непогасени задължения. От данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин се очаква да постъпят 864 574 лв. Прогнозираните приходи от туристическия данък са в размер на 13 839 лв. Очакванията са от приходи и доходи от собственост в общинската хазна да влязат 1 713 588 лв., а от общински такси - 4 062 769 лв. За делегираните от държавата дейности съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. се планират средства в размер на 29 278 783 лв.

Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 275 300 лева, в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища. С обектите, включени в списъка за капиталови разходи, присъстващите запозна заместник-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата Светослав Скорчев. Предвидено е асфалтиране на междублокови пространства, на подходите от надлеза към стария и новия гробищни паркове в град Видин, саниране и основни ремонти на училищни сгради, закупуване на кухненско оборудване за детски градини, подмяна на седалки и поставяне на енергоспестяващо осветление за спортна зала „Фестивална“ и др.  

  По време на обсъждането Десислава Тодорова – заместник-кмет по европейски политики и инвестиции информира, че са заложени средства в размер на 170 000 лв., част от които са за изготвяне на общ устройствен план на Община Видин и на град Видин. „С това целим да се нанесат настъпилите промени през последните 15 години, съобразени и с новостроящия се скоростен път и да се предвидят новите входове към града, да се планира индустриална зона върху общински терен с необходимите комуникации, за да стане Видин привлекателен за чужди инвестиции“. Главният архитект Ангел Недялков даде подробности по темата и подчерта какви ще са ползите от предприетите дейности: „Новият вход ще бъде откъм село Новоселци. След това трябва да се реализира съответно и пробивът към ж.п. гарата. В сега действащия подробен устройствен план е заложен този пробив, но не е заложен в общия. Ще се стартира продецура по актуализация на действащия план на град Видин и изменение на общия устройствен план на Общината. Основният проблем е в достъпа до имотите, които са разположени двустранно на сегашния околовръстен път. Проектът предвижда двулентово движение с разделителни ивици, което означава, че подходът към имотите ще бъде значително затруднен. „С общия устройствен план ние трябва да го решим генерално“ – заяви арх. Недялков.

В сумата от 170 000 лв. е заложен и проект за енергийно обследване на уличното осветление в цялата община. Очакванията са да бъде дереализирана годишна икономия на електричество на около 200 000 лв. годишно, които ще бъдат насочени за други общински услуги – като спортни и културни мероприятия. Включени са и средства за технически проекти, обследване и паспортизация на спортни обекти и съоръжения. „Искаме поетапно да реновираме всички спортни обекти, като предвиждаме подготовка на планови документи и проекти в екологията и градското планиране, с акцент крайните квартали на Видин и малките населени места. Предвиждаме изготвяне на технически проект за Крайдунавския парк с нови алеи и осветление, поливна система, детски площадки, указателни табели“ – съобщи още Десислава Тодорова.  

Заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова каза, че тази година Общината отпуска допълнителна субсидия в размер на 75 лв. за всяко видинско дете, което посещава детска градина: „Считам, че на този етап храненето на децата в детските градини, където един храноден е 2.12 лв. – нещо, което не е променяно от 2013 г., е абсолютно недостатъчно, да не говорим за здравословно. Смятам, че всичко това може да се обсъди с гражданите на Видин и заедно да решим, съобразно възможните средства от бюджета, да увеличим хранодена за дете“.

Борисова говори и за акцентите в новия културен календар, като идеята е Видин да се превърне във фестивален град. Ще се продължат традиционните културни  инициативи, които Общината е провеждала - като Фестивала по изкуствата „Дунавски вълни“, Алботинския фолклорен събор и др. Ще бъдат включени нови прояви – Международен фолклорен фестивал и Младежки фестивал.

Стартират експериментално и безплатните посещения за деца на кино и други културни мероприятия, като се предоставят т.н. културни ваучери.

За първи път Общината ще въведе фондове за култура и за младежки дейности, в които граждани, читалища, кметства и спортни клубове ще могат да кандидатстват с различни инициативи. „Увеличаваме средствата за утвърждаването на Видин като добра туристическа дестинация, като създаваме нов туристически продукт. Готови сме реално да поемем управлението на крепостта „Баба Вида“ и се надяваме чрез посещенията да увеличим приходите в общинския бюджет“ – каза Борислава Борисова. Повече ще са парите за масовия спорт, предвижда се съфинансиране на клубове и ученически отбори при представянето им на национални и международни състезания. „Готови сме да назначим треньори на общинска заплата, за да може децата на родители с финансови затруднения да спортуват безплатно. За клубовете, които вече са започнали първенствата сме предвидили средства, за да могат да ги довършат и след това ще стартираме широк обществен дебат. Уверявам ви, че Община Видин ще бъде коректен партньор на спортните клубове, при условие, че средствата от общинския бюджет се разходват прозрачно“ – допълни още заместник-кметът. Общият размер на средствата за културен, туристически и спортен календар на Общината е над 400 000 лв., като от тях 63 000 лв. са за спортните клубове.

На общественото обсъждане бяха поставени редица въпроси от граждани, на които ръководството на Община Видин отговори.

След приключване на днешното обсъждане предстои изготвяне на окончателния бюджет за 2020 г.

Прочетете още