Обсъдиха бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в Русе

| България, Русе | dnews

Препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Русе ще бъде 22 000 лева. Това стана ясно от провелото се извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе. Окончателният размер на вноската от страна на държавата ще стане ясен след като бъде одобрен републиканският бюджет за идната 2021 година.

По време на заседанието беше обсъдено и изграждането на канализационна мрежа в кварталите „Средна кула“ и „Долапите“, както и на няколко колектора в т.нар. „Нова махала“ на гр. Русе, които ще отвеждат отпадните води към градската пречиствателна станция. Припомняме, че към момента споменатите колектори не са свързани към канализационната мрежа на града, а са директно заустени в река Русенски лом. Реализирането на проекта ще доведе до 100% покриване територията на града с канализационна мрежа, отвеждаща към пречиствателната станция, а също така и 100 % пречистване на всички отпадни води. Не на последно място целта на инвестицията за гр. Русе е да намали сегашните загуби, вариращи около 51%, на амбициозните 32 %, което ще се постигне, чрез подмяна както на довеждащата водопроводна мрежа, така и на част от уличната водопроводна мрежа. Общата стойност на проекта е 111 152 718 лева, от които за 82 299 158 лева ВиК оператора е кандидатствал за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в направление „Изграждане на ВиК инфраструктура“, а националният публичен принос или съфинансирането от страна на държавата е за 14 523 381 лева и съфинансирането от бенефициента „ВиК“ ООД-Русе е чрез заемни средства за 14 330 179 лева. Така представената приоритетна задача за ВиК оператора, поставя приоритети и пред Асоциацията по ВиК – Русе във връзка с контрола и мониторинга на сключения Договор и по отношение на поетапното приемане на извършването на тази голяма по обем и стойност инвестиция.

Също така дискутирано беше и предстоящото през периода кандидатстване на някои общини за финансиране на проекти по ПУДОС, като общините Ценово и Иваново. В Ценово ще кандидатстват с проект „Подмяна на уличен водопровод ф60 с ПЕВП ф90 по ул. “Хан Аспарух“ в с. Ценово“ и проект „Изграждане на канализационна мрежа в с. Ценово и в с. Долна студена и ПСОВ в с. Ценово, община Ценово“, а община Иваново с проект „Реконструкция на компрометирани участъци на водопроводната мрежа в с. Пиргово, община Иваново“.

Сред присъстващите бяха още заместник областният управител Валентин Колев, главният секретар на ВиК асоциацията Пламен Спасов, представители на общините от региона, както и на „ВиК“ ООД – Русе.

Прочетете още