Област Силистра участва в проект за проучване на домашното насилие

| България, Добрич | dnews

Форум на Фондация „Анимус“ по проект „Активни срещу насилието над жени“ се проведе Силистра. Проектът се провежда в областите София град, Сливен, Смолян и Силистра. В Крайдунавска Добруджа се ползва опитът на силистренското Сдружение „Екатерина Каравелова“ и методиката му за мониторинг по проблема в предишни години.

Партньор на начинанието е Фондация „Общество и сигурност“, а финансовата подкрепа е от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

В рамките на периода 2020-2022 г. ще бъде извършено наблюдение по темата в 4-те административни области, сред които е и Силистра. На базата на това ще бъде подготвен мониторингов доклад, изработен и с помощта на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за настоящата година.

Във форума в крайдунавския град участваха представители на различни институции – МВР, прокуратура, съд, регионални структури към министерства – МЗ, МТСП и др., както и на общините Силистра, Дулово, Тутракан, Алфатар и Ситово.

Прочетете още