Нови огнища на Африканска чума по свинете в Сеячи и Горско Абланово

Спешно заседание на Областната епизоотична комисия се състоя в късния следобед в Търговище. То бе свикано след като от Областната дирекция по безопасност на храните обявиха нови случаи на болестта Африканска чума по свинете при диви прасета в землищата на селата Сеячи в община Попово и на Горско Абланово в община Опака.

С цел недопускане проникването и разпространението на болестта, директорът на Регионалната дирекция по горите в Шумен със своя заповед определи инфектираните зони, в които се забранява достъпа на лица, нямащи отношение към претърсването и прилагането на мерки за предотвратяване и ликвидиране на заболяването.

От лесничейство "Черни лом" в Попово са предприели мерки за опазване и защита на горските територии и дивеча, както и опазване здравето на населението. Поставени са табели по границите на инфектираните подзони. Директорът на лесничейството е издал и заповед за забрана на лова в целия обхват на ловищата, попадащи в зоните около новооткритите огнища на Африканската чума по свинете.

В подзони „Б” и „В” на определените инфектирани зона могат да се извършват горскостопански и селскостопански дейности, събиране на гъби, билки, трюфели, туризъм и други дейности само след осигуряване и прилагане на съответните минимални мерки за биосигурност.

Прочетете още