Нов реаномобил за Центъра за спешна медицинска помощ в град Сливо поле

| България, Русе | dnews

Кметът на Община Сливо поле Валентин Атанасов предостави нов реанимобил на филиала на Центъра за спешна медицинска помощ в град Сливо поле. В присъствието на председателя на Общински съвет – Сливо поле Илиян Иванов, който е и общински ръководител на ПП ГЕРБ г-н Атанасов връчи ключовете от новата линейка на директора на Центъра за спешна медицинска помощ – Русе д-р Иванка Маринова и колегите и в Сливо поле, като пожела на екипа здраве, успехи в работата и безаварийно използване в продължение в бъдеще.

Реанимобилът е доставен в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.

Проектът „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ е с голяма обществена значимост и е един от най-мащабните и важни по оперативната програма. Изпълнението му осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване на качеството и безопасността на медицинската помощ и за осигуряването на равнопоставен достъп до качествена медицинска помощ.

237 обекта от системата на спешната медицинска помощ в цялата страна са обхванати от предвидените по проекта дейности, които включват ново строителство, реконструкция, ремонт, преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите и на прилежащото околно пространство. Така ще се обновят сградният фонд спешна медицинска помощ, филиала и 6 изнесени екипа. Закупени са 400 съвременни линейки с оборудване и апаратура, отговарящи на Медицинския стандарт „Спешна медицина“ и на най-добрите европейски практики и изисквания за своевременност, достатъчност, качество и безопасност

Прочетете още