Нов избор на председател на Общински съвет-Кюстендил

Избор на председател на Общински съвет- Кюстендил е сред докладните, които ще бъдат гласувани на предстоящата сесия на 28 май. Според приетият ротационен принцип, на всеки шест месеца се избира председател на Общински съвет.

На предстоящата сесия ще бъдат разгледани 10 докладни записки. Сред тя е финансовия отчет на общинско дружество „Хигия“, финансово подпомагане на хора със здравословни проблеми, поставяне под закрила на общински вековни гори чрез определянето им със статут „гори във фаза на старост“ в землището на с. Дождевица и др.

Сесията ще се проведе за втори път в Голямата зала на Общински театър Кюстендил, заради ситуацията с коронавируса.

Прочетете още