Не допуснаха общинското дружество „Градски транспорт“ да тегли кредит за нови автобуси

Съветниците на Добрич не дадоха разрешение общинското дружество „Градски транспорт Добрич“ ЕООД да поеме дългосрочен дълг за купуване на нови 20 дизелови автобуси за обслужване на градския транспорт.

От администрацията уточняват, че това е част от изпълнението на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – в частта „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, който има срок за изпълнение до 12 септември 2022 г. Допустими партньори по тази процедура са общински компании за градски транспорт, които следва да имат статут на „вътрешен оператор“.

Действащите към момента три договора за възлагане на обществен превоз на пътници изтичат на 7 ноември т.г.  и от Община Добрич искат да оборудват своето дружество „Градски транспорт“ с нови возила, за да се превърне то в основен превозвач с качествен и съобразен със стандартите подвижен състав, който да бъде съобразен с реализирането на нова транспортна схема на Добрич, която в момента е подложена на обсъждане и предстои да бъде внедрена.

Разработиха новата транспортна схема на Добрич

Целта е закупуване на минимум 20 фабрично нови 10-метрови, нископодови, дизелови автобуси за обслужване на транспортната схема на Добрич. Изчислено е, че ще са необходими до 5 100 000 лева, като от администрацията планираха дружеството “Градски транспортДобрич“ ЕООД да сключи договор за финансов лизинг за 4.5 млн.лева с „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, и ипотечен кредит с банка за дългосрочен дълг с цел участие в инвестицията в размер до 600 000 лева.

Предложението бе отхвърлено от съветниците с 18 „за“, 6 „против“ и 10 „въздържал се“. Бяха изказани само опасения, че ако общинското дружество не може да изплаща кредитите си и е единствен оператор, Добрич ще остане без обществен транспорт.

Прочетете още