Не бе одобрен предложеният от РУО Добрич план-прием за новата учебна година

| България, Добрич | dnews

Областната комисия по заетост не одобри предложения от РУО Добрич план-прием за новата учебна година. На своето заседание днес комисията възложи на шефа на РУО Жоро Тошков да представи в Министерство на образованието документите от две добрички училища в подкрепа на запазване на съществуващи паралелки.

Директорите на СУ „Св. Климент Охридски“ и СУ „Св св. Кирил и Методий” изказаха своите съображения против закриването на паралелки с прием след 7-ми клас, като връчиха и подписки, събрани в подкрепа на запазването на паралелките. Става въпрос за професията „танцьор“ в СУ „Св. Кл. Охридски“ и „аниматор“ в СУ „Св.св. Кирил и Методий“.

Проектът за план-прием бе представен от Калоян Койчев – гл. експерт в РУО. Той поясни, че тази година предложението, което ще бъде представено за одобрение, е изготвено по съвсем нова методика, разработена от Министерство на образованието и науката, в която превес се дава на професионалното образование.

„Досега проектът се изработваше на база предходни години, но сега предложението е на основата на три рамки – брой паралелки за област Добрич, определени от МОН, които са общо 54; заложени 66 % от тях да са професионални; и третата рамка е 48 % от учениците да бъдат в т. нар. STEM паралелки – технически професии, които да развиват децата в сферата на математиката и природните науки“, поясни Койчев.

Той заяви, че преди да бъде изготвен проектът, всяко училище е имало възможност да направи свои предложения кои паралелки ще запази и кои – не, и допълни, че не са приети предложения и на професионалните гимназии по ветеринарна медицина, аграрно стопанство, транспорт, обслужване и лека промишленост и др. По така определените три рамки в град Добрич трябва да има 29 паралелки, но тъй като в две общини има по-малко ученици, завършващи 7-ми клас, в предложението е увеличен броят паралелки в гр. Добрич с две, каза още експертът от РУО и добави, че всички паралелки, които се предлагат, са съгласувани с кметовете на общини.

Представителите на бизнеса от БСК и БТПП изразиха желание да участват в самата подготовка на план-приема и определяне на професионалните паралелки и изпълване със смисъл на дуалното обучение, което по мнението на им в момента не е ефективно.

Комисията гласува предложения план-прием, но той не бе одобрен.

Прочетете още