Над 150 км. републикански пътища в област Смолян ще бъдат ремотирани

Общо 155.199 км републикански пътища в Смолянска област се планират за ремонт през тази година, съобщават от МРРБ. 110 км. са заложени в плановете на министерството и АПИ за основен ремонт, а останалите са планирани в перото за текущ ремонт и поддръжка.

За основен ремонт е предвиден пътя  от Смолян до с. Горна Арда, над 29 км.

Ремонтирано ще бъде и трасето  Рудозем -Смолян, през Фатово.  Другата отсечка, по която ще се работи е  от Печинско до разклона за с. Ерма река.

Ще се ремонтира и участъка  Момина вода – Рожен, над 11.931 км.

Планира се ремонт и по  пътя за Националната астрономическа обсерватория на Рожен. Ще бъде ремотиран пътя Доспат –Девин, а по програмата за текуща поддръжка е заложено да бъд рехабилитиран пътя Батак-Доспат.

За текущ ремонт е планиран  и Чуреково-Михалково.

Прочетете още