На младежи от Шивачево представиха възможностите за работа, обучение и пътуване в Европейския съюз

Дискусия с ученици от 11 и 12 клас от СУ „Г.Каравелов“ – гр. Шивачево проведоха Информационен център „Европа Директно – Сливен“ съвместно с Младежки дом – Сливен, Местна комисия за борба с трафика на хора – Сливен и Областен информационен център – Сливен.
Целта на дискусията беше да предостави информация на младежите за възможностите за работа, обучение и пътуване в Европейския съюз, както и да насочи вниманието им към опасностите от попадане в трафик на хора. На учениците беше дадена възможност да задават своите въпроси на експерти, както и да споделят своя опит и планове за бъдещето.

Катя Иванова от Европа Директно – Сливен насочи вниманието на младежите към това, че като български граждани, те са граждани и на Европейския съюз и това им дава определени права и гарантирани свободи. Една от тях е свободното движение, благодарение на което ние, българите, сме свободни без никакви ограничения да живеем, работим и учим във всяка държава-членка на ЕС.

Програма „Еразъм+“ и Европейският корпус за солидарност предоставят възможност на всички младежи от Европа да участват в обучения, доброволчески инициативи и младежки обмен. Информация за тези програми и как могат да кандидатстват по тях беше предоставена от Ралица Пашова и Анелия Иванова от Младежки дом – Сливен. По тези програми всички младежи на възраст между 18 и 30 години могат да получат европейско финансиране и подкрепа за участие в проекти в чужбина или собствената си страна.  Тези проекти предлагат вдъхновяващ и обогатяващ опит, както и възможност да развиват уменията и компетентностите им в широк кръг от области — образование и обучение, гражданство и демократично участие, околна среда и опазване на природата, миграция, култура и много други.  Младежки дом – Сливен в качеството си на Евродеск информационна точка  предоставя безплатна информация и помощ при кандидатстването по тези програми за всички млади хора, които се интересуват от подобни възможности и желаят да се развиват.

Даниел Бойчев от Областен информационен център – Сливен представи възможностите, които предоставят оперативните програми в България, свързани със студентски практики, студентски стипендии и развиване на собствен бизнес и др.

Това е второто подобно събитие, което Европа Директно – Сливен организира за младежи в рамките на годишния си комуникационен план.

Прочетете още