На 15-ти септември се отбелязва Международния ден на демокрацията

| България, Плевен | dnews

На 15 септември Интерпарламентарният съюз и парламенти от целия свят отбелязват Международния ден на демокрацията. Датата е обявена за такава в края на 2007 г. от Общото събрание на ООН.

15-ти септември е избран за Международен ден на демокрацията, защото на този ден през 1997 г. Интерпарламентарният съюз приема Универсалната декларация за демокрация, която утвърждава принципите на демокрацията, елементите и упражняването на демократично управление, както и глобалността на демокрацията.Основаният през 1889-та г. Интерпарламентарен съюз като асоциация на отделни парламентаристи, днес има над 140 страни-членки, за които основополагащите идеи за мир, сигурност и междупарламентарен диалог представляват непреходни цели.

Прочетете още