Музеите искат компенсации за затварянето в пандемията

Повишаване на финансирането, за да бъдат компенсирани загубите от затварянето по време на пандемията, искат от Сдружение "Български музеи" в писмо до министъра на културата Велислав Минеков. Писмото е подготвено от председателя на Управителния съвет на Сдружението Борис Хаджийски, директор на Регионалния исторически музей в Пазарджик, и е подкрепено от всички 124 музейни институции, членуващи в организацията.

Първото искане е да се повиши субсидираната бройка с минимум 30% за всички музеи и художествени галерии. В мотивите Хаджийски сочи, че след принудителното затваряне заради пандемията културните институции са били лишени от приходи от такси и други услуги, които биха реализирали при обичайни условия. След отварянето им не са успели да достигнат нормалната посещаемост като тази до 2019 година. Цитирани са данни на Националния статистически институт, според които посетителите през 2020 година са с 3 119 000 души по-малко, а пропуснатите приходи - 5 713 000 лева. 

Ограниченията през настоящата година също водят до сериозни загуби, а в същото време липсва държавна политика за подпомагане на музеите и галериите за компенсиране на тези загуби. 

Същевременно изоставането в заплащането на музейните специалисти в сравнение с това в образователната сфера е видимо и сега, а от следващата година ще стане драстично. Което пък ще обричи музеите на застой, дори на невъзможност да изпълняват функциите си поради нежелание на младите хора да се трудят в културните институции именно заради ниските възнаграждения, посочва се още в текста.

В писмото се настоява за допълнителни средства за стопанисване на откритите площи - археологически обекти, лапидариуми, резервати и други, които се нуждаят от постоянни грижи - охранителна техника, осветление, пазачи, купуване на скъпи препарати за пръскане. Поискано е държавно финансиране и за 50-те общински музея, където се трудят 200 специалисти, които също изпълняват мисията по издирване, изучаване, опазване и представяне на културното наследство на България, грижат се за стотици хиляди културни ценности и би трябвало да получат необходимото внимание от държавата. Поставен и въпросът за невъзможността за създаване на атрактивни експозиции, аудио-визуални представяния, за развитие на фондохранилищата поради липсата на подходяща техника.

От Сдружението предлагат да се въведе допълващ стандарт по 40 000 лева годишно за всички музеи и галерии от следващата година. Разчетите показват, че за това ще са необходими общо 4 700 000 лева.

От организацията настояват още да се поемат от държавния бюджет разходите по пенсиониране, при което се изплащат по няколко заплати според стажа в системата. Сочат, че в музеите се пенсионират много хора и е много трудно да се изплатят големи суми наведнъж. Допълват, че тези средства се осигуряват за работещите в образованието от държавата, затова е редно да се отпускат и за културната сфера.

Следващо искане е да бъдат освободени от ДДС музеите при отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и предоставянето на стоки и услуги със съответните промени в Закона за данъка върху добавената стойност.

Прочетете още