Мобилни екипи приемат заявления за издаване на лични документи

Мобилни биометрични станции на сектор „Български документи за самоличност“ към пловдивската полиция започнаха работа по прием на заявления за издаване на лични документи – лични карти, шофьорски книжки и паспорти. Това се случва на място в големи фирми от областта.

През първите три дни от старта на кампанията над 180 души ще се възползват от услугата да подадат своите заявления на работното си място.

Изнесената услуга се предлага на големите компании с цел улесняване на заетите в тях, както и предотвратяване на евентуално струпване пред гишетата. Оборудването на станциите дава възможност на заявителите да получат комплексна услуга, като пестят най-вече време.

Издаването на нови документи може да бъде заявено и преди изтичане на валидността на старите. Гражданите на областта могат да отправят желанието си за подмяна във всяко районно полицейско управление, без значение от постоянния си адрес.    

Прочетете още