До 30 ноември се удължава срокът на извънредна епидемична обстановка

Министерството на земеделието с информационен семинар в Търговище

Повече от 150 земеделски производители от областта участваха в информационния семинар в Търговище, организиран от Министерството на земеделието и горите.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за подпомагане на земеделските стопани през настоящата година, както и предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/.

Пред търговищките фермери зам.-министър Вергиния Кръстева обобщи статистическите данни за Търговищко в аграрния сектор. Според предоставените данни, селското стопанство в областта на Търговище има съществен принос в икономиката. Брутната добавена стойност, създадена чрез него през 2018 г. представлява 11% от общата за всички отрасли в областта, което е малко над средното ниво. Около 70% от използваната селскостопанска площ е обработваема земя. Площите основно са заети със зърнени и маслодайни култури и заемат 88% от обработваемата земя. Най-силно са застъпени пшеница, царевица и слънчоглед. През 2019 г. площите със зърнени култури са се увеличили с 14% в сравнение с 2014 г., когато е поставено началото на настоящия програмен период.

При площите със зеленчуци и трайни насаждения се отчита увеличение в областта. В сравнение с 2014 г. зеленчуците са се увеличили с 45%,  а трайните насаждения - с 13%.

През 2018 г. в Търговищка област са заявени 60% площи с малини, като тук са съсредоточени 23% от всички отглеждани малини в страната. Увеличават се и площите със сливи – 53% и на тези с орехи – 34%.

В сектор „Животновъдство” най-значимо в областта е овцевъдството. Броят на отглежданите овце бележи ръст с 32% в сравнение с 2014 г., като в областта се отглеждат 7% отглежданите на територията на страната овце. Значително нараства броя на пчелните семейства (с 49%) и биволите (34%) в областта за разглеждания период.

За периода 2014 – 2019 средствата, които са постъпили в областта от ежегодните плащания, директни плащания, преходна национална помощ, държавни помощи, компесаторните мерки по ПРСР и инвестиционните мерки от програмата са в размер на 372.8 млн. лв., което представлява около 2.5% от общо публичния представен ресурс в сектор „Земеделие”.

Прочетете още