Медицински университет – Плевен преминава временно към обучение в електронна среда

Към момента 17 студенти от висшето училище са с положителни PCR тестове

| България, Плевен | dnews

Във връзка с усложняващата се и динамична епидемична обстановка в здравните заведения, в региона и цялата страна, и с цел опазване здравето на студентите и преподавателите на висшето училище, Академичното ръководство взе решение за преминаване изцяло към обучение в електронна среда за срок от две седмици, считано от 19-ти октомври. Това потвърди за Дарик Велина Дукова - експерт "Връзки с обществеността" в МУ-Плевен. 

"Предвид ситуацията в Университетската болница "Д_р Георги Странски", където има доста лекари с положителни проби, ако нашите студенти продължат да посещават упражнения, реално няма как да не се заразяват. Бяхме провокирани от увеличаващия се брой на положителни студенти и затова решихме да преминем за две седмици в електронна форма на обучение, за да овладеем процеса. На фона на 1700 студенти, броят на положителните  тестове - 17 е минимален, но трябваше да реагираме превантивно, защото иначе не би могло да се овладее ситуацията в Университетската болница и във висшето училище. За тези две седмици с помощта на PCR лабораторията към университета ще бъдат изолирани всички контактни лица", каза още Велина Дукова.

Работният процес за преподаватели и служители ще продължи присъствено.

Единствено обучението на стажант-лекари, VІ курс, „Медицина“, и на стажанти в ІV курс, „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, ще се провежда присъствено и по график.

Достъпът на студенти до сградите на университета се ограничава, с изключение на случаите при необходимост от решаване на неотложни административни въпроси. Достъпът на студенти до спортната зала и библиотеката се преустановява.

Препоръчва се на всички студенти да спазват противоепидемичните мерки!

От ръководството на висшето училище припомнят на студентите, че посещението на занятия в електронна среда е задължително!

Прочетете още