Летни училища очакват децата в община Добричка

| България, Добрич | dnews

Деца от селата Стефаново, Божурово, Росеново, Одърци и Карапелит ще имат възможност да посещават лятно училище през юли и август. Малчуганите, които ще бъдат организирани в четири групи, трябва да са на възраст от 5 до 7 години. Заниманията ще се провеждат в сградата на Общностния център в с.Стефаново и в детските градини в Божурово и Карапелит, където са осигурени подходящи условия за работа. Предвижда се организиране на игри и занимания, викторини и кратки екскурзии.

Заниманията с малчуганите ще се провеждат ежедневно. В рамките на 5 часа с тях ще работят педагози и медиатори. На децата ще се предоставят закуски и консумативи за занятията. А на бъдещите първокласници ще се раздават и учебни пособия. Осигурени са лични предпазни средства и дезинфектанти за децата и персонала.

Летните училища се финансират в рамките на проект “Равен шанс за всички деца в община Добричка“ със средства по ОП„Развитие на човешките ресурси“, с подкрепата на Европейския социален фонд.

Прочетете още