Конкурс за коледна картичка в Севлиево

| България, Габрово
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево, подпомагана от Младежки център – Севлиево организират конкурс за коледна картичка.
Могат да участват деца и младежи на територията на общината на възраст от 6 до 18 години, а целта е да се провокира желание у подрастващите да изработят коледна картичка, която да зарадва самотен човек от община Севлиево.

Прочетете още