Ново разхлабване на мерките от понеделник

Кой ще изгори с 30 бона за статуята на Боян Мага

И Министерството на културата размаха пръст, нищо не е съгласувано

„Монументално-декоративната структура е изработена и е поставена в публично пространство, каквото е градината на Морската гара в Бургас, без съгласуване с министъра на културата, без разглеждане и съответните решение и предложение на Специализирания експертен съвет по изобразителни изкуства, поради което възложителят подлежи на административнонаказателна отговорност съгласно разпоредбите на Закона за културното наследство“- Това обявиха от Министерството на културата в отговор на Дарик - Бургас, спазени ли са процедурите при поставянето на скулптурата на Боян Мага на Морска гара.

Припомняме, че 4-метровата статуя с масонски символи се появи на входа на Зоната за обществен достъп в порта през февруари т.г. А в хода на разразилия се публичен скандал, стана ясно, че ръководството на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ тихо е одобрило проекта, като необяснимо защо е прескочило цял куп институции по реда, което според буквата на закона, така или иначе е трябвало да се случи.

Пред Дарик от ведомството на Банов категорично заявяват, че в случая не е спазена определената в Закона за културното наследство съгласувателна процедура. И конкретизират предвидените санкции за това: „Който реализира инвестиционни проекти за изграждане и поставяне на паметници, монументално-декоративни структури и елементи в публични пространства в урбанизирани и извънселищни територии, както и тяхното преместване или премахване, без съгласуване с министъра на културата, въз основа на решение на Специализирания експертен съвет по изобразителни изкуства, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв.“

От отговора на Министерството на културата се разбира, че с „превръзка на очите“  бил и местният парламент, защото според Закона за устройство на територията, мемориални места и обекти (паметници, паметни плочи, монументално-декоративни структури и елементи и други), свързани с исторически събития и/или личности, именно общинският съвет е органът, който разрешава поставането на каквито и да е било паметници. Необходимо е и изрично съгласуване с Министерство на културата. Освен това, подчертават от ведомството, "за мемориалните места и обекти със статут на единични или групови недвижими културни ценности и за строежите в техните граници и охранителни зони се прилагат изискванията на Закона за културното наследство (ЗКН)". 

Боян Магесника и Началника на Борисов

Инспекторатът към Министерството на културата вече е извършил проверка на място. Оттам обаче към момента не уточняват в какъв срок и на кого – на централното или на местното ръководство на държавното предприятие, ще бъдат наложени предвидените в закона санкции.

За премахването на скулптурата на Боян Мага се обявиха и от Българската православна църква. Сливенският митрополит Йоаникий определи паметника като сатанински и настоя да бъде демонтиран.

Прочетете още