Коя е Ива Митева?

| България, Политика

Ива Митева-Рупчева е новият председател на Народното събрание. Тя бе предложена от "Има такъв народ" и бе избрана със 163 гласа, без против. 

Ива Митева е новият председател на парламента

Ива Митева е родена в Разград. Завършила е висше образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1996 г. Отчислена е с право на защита, като докторант по докторска програма „Конституционно право на Република България“ в Институт за държавата и правото при БАН.

Ива Рупчева: Осъзнавам отговорността и очакванията на всички ви да намерим най-вярната посока

Професионалният си стаж е започнала през 1998 г. в Министерството на правосъдието. От 2000 г. е назначена в Народното събрание и е преминала през всички стъпала в парламентарната администрация от държавен експерт до директор дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“.

Била е член на експертните екипи за подготовка на предложения и обсъждане на промени в Конституцията на Република България.

От 2007 г. активно участва в изработването на промените в изборните закони, като е член на експертните екипи за изработване на проект на Изборен кодекс и за приемане на нов Изборен кодекс.

През 2017 г., 2018 и 2019 г. е лектор по практическо нормотворчество в програма за следдипломна квалификация на Института за публична администрация и Софийския университет. Хоноруван преподавател в Нов български университет, департамент „Право“ – курс „Практическо нормотворчество“.

Следете най-акуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

Прочетете още