Кметът на Русе направи седмичен отчет

| България, Русе

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

 • Работа по проектни идеи, допустими за финансиране по „Национален план за възстановяване и устойчивост“;
 • Работна среща с представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" във връзка с кандидатстване на техен обект, намиращ се на бул. „България“, по „Национален план за възстановяване и устойчивост“;
 • Обсъждане с посланика на Аржентина на поканата му за побратимяване с техен град. Поводът е 90 години дипломатически отношения между България и Аржентина;
 • Подготовка на плана за приватизация 2021 –  включване на нови обекти след анализ на собствеността за по-добро управление;
 • Във връзка с намалените приходи от разпореждане с общинска собственост, продължава голямата инвентаризация на списъка на общински имоти и прогнозни списъци за разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.;
 • Организация на онлайн заседание на Общински съвет – Русе на 11.12.2020 г. за разглеждане на проекта за изменение на Наредба 1 за общинската собственост;
 • Наемателите на общински имоти отправят молби за освобождаване или намаляване на наемните вноски по време на въведените противоепидемични мерки. Заведенията под наем са 15. Подготвяме предложение до Общинския съвет;
 • В „Местни данъци и такси“ са изградени прегради и е съставена организация за влизане в сградата по един човек на всяко гише, което ще се контролира от КООРС. Община Русе призовава гражданите да бъдат търпеливи, тъй като там има най-много болни и това забавя работата на Дирекция МДТ.

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

 • Приключи доставката и монтажът на отоплителните уреди по Програма LIFE на Европейския съюз. В момента се настройват  газовите котли;
 • Разполагане на 42 контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки в гр. Мартен и с. Николово;
 • Снегопочистване и третиране на уличната и тротоарна мрежа;
 • Обучение на кметовете на малките населени места за работа с новия електронен регистър за домашните кучета;
 • Ремонт на 11 детски площадки;
 • Почистване на Кейовата стена от растителност;
 • Засадени зимни цветя в цветните карета в централната градска част;
 • Зазимени са всички рози;
 • Нов трактор NEW HOLLAND T6.125 за ОП „Паркстрой“;
 • Почистване на общински терени до бул. „Тутракан“.
 • Ежедневни проверки за спазване на противоепидемичните мерки в обществения транспорт;
 • Организация на заключителна онлайн пресконференция по проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе- 2 етап“;
 • Подготовка на ул.“Вежен“ и на единични компрометирани в кв. Сарая за полагане на асфалт;
 • Ремонт на пропаднали участъци по улиците в Мартен и Русе;
 • Днес ще бъде положен последният износоустойчив асфалтов пласт на пътната настилка на отбивката на ул. „Чая“ /включена в графика/;
 • Ремонт и възстановяване на нормалния режим на работа на улично и парково осветление – с. Сандрово, гр.Русе: кв. Дружба 2 и 3, кв. Чародейка, бул. „Тутракан“, бул. „Липник“, ул. „Христо Македонски“,ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Света Петка“, ул. “Димитър Басарбовски“, ул. „Русофили“ и др.;
 • Изграждане на външно осветление със светодиодни (LED) прожектори на езерото в Лесопарк „Липник“, с. Николово. Целта е да се ограничи възможността за бракониерски набези. Ще се монтират и камери за наблюдение;
 • Монтаж на вертикална пътна сигнализация -  гр. Русе: ул. „Отец Паисий“, ул. „Яребична“, ул. „Доростол“, ул. „Димитър Басарбовски“, площад „Д-р Мустаков“, гр. Мартен и др.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“

 • Разкриване и работа на детска ясла и детска градина за деца на медици на първа линия. Засега ги посещават 17 деца. Две медицински сестри обслужват здравния кабинет на дежурната ДГ „Слънце“.
 • Подготовка на новите разчети по бюджет 2021 г. във връзка с публикуване на новите единни разходни стандарти;
 • От 01.12. са наети 20 души за общи работници в аварийни групи по предотвратяването на последиците от COVID 19 на територията на Община Русе;
 • От 01.12. по механизъм „Лична помощ“ са наети нови 34 лични асистенти;
 • 22 медицински сестри от детски градини и училища и медицинските сестри и детегледачките от детските ясли приеха предложението за преминаване на работа в Дома за възрастни с физически увреждания „Милосърдие“, Дома за стари хора „Възраждане“ и Дома за възрастни с деменция „Приста“;
 • 2 медицински сестри от детските ясли и две от здравните кабинети ще участват в проверки на място на лица, подлежащи на задължителна карантина;
 • 9 медицински сестри от здравните кабинети към детски градини и училища са пренасочени да помагат на експертите от РЗИ– Русе в извънредната обстановка;
 • Провеждане на online среща с Министъра на образованието и науката за обсъждане на проблемите на общините в условията на COVID-19. На 08.12. предстои нова среща за евентуално възстановяване на дейността на детските градини;
 • Награждаване на изявени спортисти и треньори от боксов клуб „Русе“.
 • Среща с културни деятели за бъдещето на Детската опера в Русе;
 • Подготовка за заснемане на русенска коледна и новогодишна програма;
 • Подготовка на 60-тото издание на Мартенски музикални дни.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • Ремонт на аварирал котел на Общинския младежки дом;
 • Възлагане отстраняването на аварии в детски заведения и детска кухня“;
 • Въвеждане в експлоатация на топлопровод на ул. „Тетово“ 12;
 • Съгласуване на проекти по отделните проектни части и издадени 18 разрешения за строеж;
 • Ремонт в Дом за стари хора „Възраждане“;
 • Възлагане ремонта на Кръговото до Свободна зона Русе и площта пред бл. 12 в кв. „Дружба 3“;
 • Контрол по изпълнението на строителните работи по бул. „Липник“ и бул. „Потсдам“;
 • Проверка и приемане на изпълнени строителни дейности на следните места: бул. „Потсдам“; нов корпус на Дом „Милосърдие“; бивш Дом „Св. Димитър Басарбовски“; ДГ „Роза“, ф-л Семерджиево; дограма в ДГ “Пролет“; лекарски кабинет с. Басарбово; дограма в Дом за медико-социални грижи за деца; общинско жилище на ул. „Алеи Възраждане“; бетонова пътека до централна сграда на Община Русе и плочките на площада; ремонти на фонтани;
 • Организиране сключването на договор за авторски надзор за Спортната зала с басейн в кв. Дружба, до СУ „Васил Левски“ гр. Русе;
 • Приключена е работата на комисия по заповед на кмета на Община Русе за панелна, необитаема опасна сграда   в централната част на гр. Мартен по сигнал на кмета на Мартен;
 • Контрол на ремонта на парапета на Кея.

 

Прочетете още