Клиниката по онкохирургия представя ново учебно пособие и обучителен курс на тема "Възлообразуване в хирургията"

| България, Плевен | dnews

Нов тренировъчен курс в Телекомуникационния център към Медицински университет - Плевен на тема „Възлообразуване в хирургията – базисно хирургично умение“ за студенти и стажант-лекари, бъдещи млади хирурзи, проведе екипът на Клиниката по онкологична хирургия – проф. д-р Ташко Делийски, доц. д-р Добромир Димитров и д-р Мартин Караманлиев. Сертификатите на успешно завършилите обучението курсисти ще бъдат връчени официално от ректора проф. д-р Славчо Томов, в присъствието на членове на Академичното ръководство и екипа на Клиниката по онкологична хирургия. Тържествената церемония ще се състои на 3 август 2020 г., понеделник, от 13:00 ч в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационния център.

Целта за организиране на новия обучителен курс е да бъдат придобити познания и умения по широко прилаганата оперативна техника – възлообразуване. Мотивът е необходимостта във всяка лекарска специалност, свързана с оперативна дейност (обща хирургия, гинекология, УНГ, кардиохирургия, неврохирургия, офталмогична хирургия, ортопедия, урология, съдова хирургия и др.), да се правят хирургични възли при съединяване на тъкани. В научната литература се представят сравнително малко на брой възли, които биват наричани „правилни“, а самото им оформяне е описано чрез извадки от целия многоетапен процес. Въпросът с оформянето на възли не е напълно изяснен и унифициран в световен мащаб и различните оператори използват различни видове възли, някои от които с недоказана степен на сигурност. Това налага широко проучване и въвеждане на унифицирани възли с доказана степен на сигурност.

След задълбочено проучване на въпроса чрез научно-експериментални методи екипът от Клиниката по онкологична хирургия прецени, че за всеки лекар, интересуващ се от действието възлообразуване, особено правещите началните си стъпки в някои от оперативните дисциплини, ще бъде от голяма полза да се запознае по-обширно с теорията и по-обстойно в тренировъчна обстановка с практическата страна на този възлов въпрос. Началото на курсовете по възлообразуване бе дадено благодарение на научно-изследователския, преподавателски и клиничен опит на екипа, на добрите тренировъчни условия във виртуалната зала на Телекомуникационния център към МУ-Плевен и най-вече на големия интерес от страна на студенти и стажанти да се задълбочат в тази тематика.

Първият успешно завършил курса по възлообразуване, който ще получи своя сертификат, е стажант-лекарят Васил Нейков, който показа високо ниво на придобитите теоретични знания и практически умения. С елегантна техника на възлообразуване, той оформи приетите за правилни възли и тестването им в експериментални условия показа висока сигурност. Беше спазена и една от основните принципни постановки  - да няма натрупване на повече от необходимото чужди за организма материи (в случая - конци).

Голяма част от материята в курса е заложена в съдържанието на новото учебно пособие „Възлообразуване в хирургията“, издадено от екипа на Клиниката по онкологична хирургия под ръководството на проф. д-р Ташко Делийски. То излиза от печат в годината, в която проф. д-р Ташко Делийски чества своя 70-годишен юбилей.  По този повод, той ще бъде удостоен от ректора на МУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов с плакет за заслуги към изграждането и утвърждаването на висшето училище. Професор Делийски е известен като един от водещите онкохирурзи в страната, чийто научни интереси са свързани с рак на гастроинтестиналния тракт; рак на млечната жлеза; лимфна система и рак и роботизирана хирургия. За 45-годишната история на Медицински университет – Плевен той е заемал важни ръководни постове във висшето училище: заместник-ректор – 1993- 2003 г., първият декан на Факултет „Медицина“ – 2005- 2009 г., началник на Онкохирургична клиника – 1993 г., доцент-ръководител на Университетски онкологичен център – 1993 г. и днес - ръководител на Катедрата по сестрински хирургични грижи – от юни 2009 г.

Прочетете още