Кабинетът отпусна над 1,2 млн. лв. на ЦИК за съхранение на машините за гласуване

Средствата ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 1 274 955 лв. по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г.

Средствата са предназначени за финансовото обезпечаване на сключен договор за изпълнение на дейности, свързани със складиране, товаро-разтоварни и допълнителни логистични услуги във връзка със съхранението на специализираните устройства за електронно машинно гласуване.

Средствата ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

С РМС № 775 от 10 ноември 2021 г. за определяне на условията и реда за съхранението на устройствата за машинно гласуване е предвидено до осигуряването на подходящи помещения, които са държавна собственост, да се използват складове, които са частна собственост, наети от ЦИК.

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

Прочетете още