Иззеха голямо количество нередовен дезинфектант от търговски обект в Ловеч

| България, Плевен | dnews

Във връзка с получен сигнал от Икономическа полиция при ОД на МВР - Ловеч е извършена съвместна проверка на обект за търговия на едро с храни, намиращ се в град Ловеч. При проверката на обекта се установи, че в него има наличност на Антибактериален дезинфектант за ръце без отмиване с производител Румъния, туби 10 л – 49 бр. и туби 5 л – 20 бр., етикетирането на който не отговаря на изискванията на Регламент 528/2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

Дезинфектантът се предлага за продажба на едро без посочено на етикет Разрешение на МЗ за предоставяне на пазара на биоциден препарат, съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси/ЗЗВВХВС/. От фирмата не са предоставени никакви документи, удостоверяващи произхода, както и съдържанието на дезинфекциращия препарат.

Издадено е предписание за спиране реализацията на продуктите. На фирмата ще бъде съставен акт за установено административно нарушение.

При проверката дезинфектантът е иззет от полицията.

Прочетете още