Извиняват отсъствията на децата в Дупница с бележка от родителите

Със заповед на Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, след отправена молба от кмета на Община Дупница инж.Методи Чимев, в периода от 23.11 до 31.12.2020 година отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детски градини и училища на територията на общината, са допустими по желание на родителите след писмено уведомление до директора. Отсъствията ще се считат по уважителни причини.

Искането си, кметът направи, предвид затрудненията, които имат родителите при вземането на извинителни бележки от личните лекари, както и фактът, че се допускат до 20 такива за цялата година и предвид епидемиологичната обстановка.

Прочетете още