Изложба в Руския културен център предизвика остра реакция

Изложбата е посветена на Кирил и Методий, но според български учени, чрез нея се извършва подмяна на историческата истина

| България, Общество

За Кирил и Методий в изложбата на Руския културен център са написани откровени лъжи. Това каза в интервю за  Агенция „Фокус“ доц. Ваня Мичева от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките (БАН) по повод  изложба на Руския културно-информационен център в София, която представя Кирил и Методий като реформатори на славянската азбука, създатели на църковнославянския език и просветители на Русия.

„Изложбата може би няма да коментирам цялата, но специално този експонат от нея, една икона на св. Кирил – Философ и надписа, който вие прочетохте, бих коментирала, защото то засяга нашата история на всички славяни. Става дума за делото на Кирил и Методий. Смятам, че са написани откровени лъжи. Като учен и като специалист по история на българския език, който се занимава от много години със старобългарската книжнина и специално с пространните жития на светите братя Кирил и Методий мога да кажа, че тук са написани откровени лъжи, които много отдавна никой в науката не говори и не става дума за незнание. Според мен става дума за целенасочена манипулация. Просто са написани неща, коит оне са верни. Не от незнание, а от желание да се представят по различен начин“, каза още доц. Мичева. 

Тя посочи, че двамата братя Кирил и Методий са от град Солун, но както пише в техните пространни жития всички солуняни говорят чисто славянски. „Да не забравяме, че през 9 век, когато се развива действието, славянски се нарича българският език. Названието български се среща само в надписи. Среща се, но все още рядко. Едва в края на 9 век, или 10 век, той измества напълно названието славянски. Езикът, който двамата братя са знаели от деца, независимо от това дали са били с майка и баща гърци, майка славянка българка, баща грък, те са познавали именно езика на град Солун, където по всички изследвания, компетентните учени, казват, че това е български диалект. Колкото и учудващо да е не е югозападен, а по тип е югоизточен български диалект, близък до рупските говори в Родопите“, каза още доц. Мичева. 

Тя коментира и твърденията за църковнославянския език. „Кирил и Методий никога не са създавали църковнославянски език. Те са създали старобългарския книжовен език. Това е истината и никога не са ходили в Русия. Не биха могли да бъдат наречени първи руски просветители. Те са просветители на цялото славянство, но само в метафоричен смисъл, като наши духовни отци. Те са покровители на цяла Европа и то точно за това, че превеждат на говорим език за първи път в Европа християнските книги“, каза още доц. Мичева.

Меко казано съм скандализирана от идеята на Руския културен център в София за представената изложба и то точно в навечерието на 24 май. Това каза за Агенция „Фокус“доц. Ана Кочева от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“  към Българската академия на науките (БАН) във връзка  с изложбата на Руския културно-информационен център в София, която представя Кирил и Методий като реформатори на славянската азбука, създатели на църковнославянския език и просветители на Русия. 

„Да не говорим колко нелепи са всички тези тези, за които се претендира във въпросната изложба. Трябва да кажем,  че отдалечеността във времето и недостигът на абсолютно сигурни сведения, както и противоречивите тълкувания на част от легендарните източници, винаги поставят множество въпроси за произхода на двамата братя, на които световната медиевистика дава разнопосочни отговори. Какъвто и да е проблемът за произхода на Кирил и Методий. Вие знаете, че в житието на Методий се казва, че той по бащина и по майчина страна, произхожда не от прост, а от много добър и почтен род. Има хипотези за гръцкия произход на двамата братя, има хипотези дори за прабългарския им произход“, каза още доц.Кочева. 

Специалистът посочи, че лично до този момент хипотеза за руската връзка на светите братя Кирил и Методий не е чувала. 

„Тук има един друг проблем, който е с по-малко разногласие в сравнение с този и той е за народностната основа на първия книжовен език на славянството, който е създаден въз основа на солунския български диалект. Повтарям българския солунски диалект.  Разбира се, съществува панонска хипотеза, според която дейността на двамата братя се свързва с Велика Моравия и Панония, но няма хипотеза за тяхната връзка с руското пространство“, изтъкна още доц. Кочева. 

Тя обърна внимание, че основната и най-авторитетна част на световната славистика близо век твърди, че е абсолютно безусловен българският етнически характер на Кирило-Методиевият език и на второ място огромното му международно значение за славянското и източноевропейското културно пространство. Това не прави езикът, какъвто и да било друг, от старобългарски, най-малкото руски“, обясни още доц. Ана Кочева.

По думите й в Русия има едно възраждане на тази панонска хипотеза – неопанонска. „Основната идея на авторите в Русия, навремето в Съветския съюз, е толкова да се разшири тази основа на Кирило-Методиевият език, че да се включат всички славянски езици. Разбира се, на първо място руският, въпреки че руската редакция е една от най-късните и то поради по-късното приемане на християнството там. Най-слабата страна, предполагам, че и по отношение на начина, по който звучи тази изложба е, че не се привеждат никакви фактологочни аргументации, няма конкретен материал, а някакви умозрителни построения и измислени конструкции, които са меко казано провокация, както казах и скандал“, коментира още доц. Ана Кочева.

Прочетете още