Иск срущу двама тревненци за отнемане на незаконно имущество бе увеличен в хода на делото

| България, Габрово

Искът на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество против двама тревненци набъбна от 960 790 лева на 1 044 606  лева. Искът е с правно основани Закона за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност и  Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

Като доказателство по делото бе прието заключението на допълнителната съдебно-икономическа експертиза, след което съдебното дирене бе приключено, а съдът обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Прочетете още