Инициативата "Внуци под наем“ реализират в Мадан

Сдружение „Деца със специални потребности“, заедно с подкрепата на Община Мадан, реализира иновативнен проект „Внуци под наем“, съобщават от административния в родопски град. Инициатива представлява безвъзмездна доброволческа служба на 12 младежи от Турция и България за 2 месеца.

В рамките на проекта младежите ще бъдат разпределени на групи и ще посещават различни села от общината със съдействието на кметовете и кметските наместници. Те ще  бъдат основно ангажирани с изпълнение на задачи свързани с грижа за възрастни хора, съобразени с техните нужди и желания. Доброволците ще помагат в домакинството, като ще почистват домове и дворове, ще готвят и доставят храна и др. Доброволци ще са в помощ при нужда от медицински услуги - повикване на лекар или медицинска сестра, обслужване от санитар, закупуване и доставяне на лекарства и хигиенни консумативи

необходими за спазване на мерките по време и след пандемия.Предвижда се да участват и в насърчаване на възрастните хора за включване в различни инициативи - създаване на клуб за виртуално общуване „На мегдана“, където с помощта на социалните мрежи, младите ще помагат на възрастните да комуникират с техни близки и приятели. Ще организират онлайн вечеринки, с които да им бъде повдигнат духа или просто събеседване, както биха направили едни истински внуци със своите баба и дядо.

Както всяка трудова дейност на младежите ще им бъде подсигурени и необходимите материали и инструменти за извършване на дейността. 

Прочетете още