И тримата обвиняеми, обжалвали мерките си за неотклонение, остават за постоянно в ареста

| България, Русе | dnews

Състав на Окръжен съд – Русе разгледа три отделни дела по жалби на обвиняемите срещу взетите спрямо тях от първоинстанционните съдилища мерки за неотклонение задържане под стража, потвърждавайки ги като правилни и законосъобразни.

Обвиняемият по първото дело – 24-годишният З. П. е бил привлечен към наказателна отговорност за управление на МПС след употреба на наркотични вещества в условията на повторност. Предвиденото в Наказателния кодекс наказание за това престъпление е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 500 до 1500 лв. Според прокуратурата З. П. е извършил настоящото деяние само 6 месеца след влизане в сила на предходна условна присъда за същото престъпление.

Срещу жалбоподателя по второто дело – 39-годишния П. Т. е било повдигнато обвинение за това, че на 20.02.2020 г. в гр. Русе в условията на опасен рецидив е отнел 2 навигации на обща стойност 260 лв. Това престъпление е тежко умишлено и предвиденото за него наказание е лишаване от свобода от 2 до 10 години. П. Т. също има предходни осъждания.

Срещу С. С. са били повдигнати три обвинения: изнасилване, грабеж и противозаконно влизане в чуждо жилище, извършени на 20.05.2020 г. в с. Ценово. За най-тежкото от тях, законът предвижда наказание лишаване от свобода от три до десет години.

Въззивната инстанция сподели изводите на районните съдилища, според които от събраните доказателства може да се направи обосновано предположение, че и трите лица са извършили престъпленията, в които са обвинени.  Налице е и реална опасност да се укрият или извършат други престъпления. Според окръжните съдии, съобразявайки тежестта на обвиненията и обществената опасност на деянията и дейците, адекватната мярка за неотклонение по отношение на тях е задържане под стража.

Определенията на Окръжен съд – Русе са окончателни.

Прочетете още