Ето какви законови промени предлагат за електрическите тротинетки (обновена)

50 лева глоба, ако се движим с електрическа тротинетка извън велосипедната инфраструктура, без светлини по тъмно, с неизправни спирачки или ако караме без ръце

Петдесет лева глоба, ако се движим с електрическа тротинетка извън велосипедната инфраструктура или най-вдясно, ако няма такава. Същата е санкцията, ако светлините на тротинетката не са включени, когато е тъмно или ако спирачната система е неизправна, както и ако караме без ръце, говорим по мобилен телефон или превишим скоростта.

Това са част от предложенията за промени в Закона за движение на пътищата, публикувани за обществено обсъждане. Текстовете са заложени в преходните и заключителни разпоредби на Закона за автомобилните превози.

Проектопромените предвиждат максимална скорост 25 км/ч, но и възможността всяка община с наредба на местния парламент да определи по-ниски пределно допустими скорости и други ограничения.

10 лева пък е глобата, ако управляваме електрическа тротинетка или велисипед без каска.

Кола блъсна младеж с електрическа тротинетка в София

Заради увеличаващия се брой на електрическите тротинетки Европейската комисия започва да събира информация от страните-членки, за да подготви закони, които да запълнят празнотата в нормативната база за тези все по-популярни превозни средства, четем на портала за обществени консултации stragegy.bg. Европейските правила обаче едва ли ще бъдат приети бързо, така че нашите си национални вече са публикувани, като обсъждането приключва на 25 ноември.

Електрически тротинетки трябва да караме по велисипедната инфраструктура или най-вдясно, ако няма такава. Когато е тъмно или видимостта е намалена, трябва да сме с включени светлини. Това постановява чисто новият член 80а от Закона за движение по пътищата, посветен на електрическите тротинетки.

Ако се придвижваме с такава, ни е забранено да се движим по улици първи клас и пътища, на които максимално разрешената скорост е над 50 км/ч, както и по улици втори клас без изградена велосипедна инфраструктура. Не можем да возим други хора и да караме успоредно до друга електрическа тротинетка или друго двуколесно превозно средство. Забранено е и да управляваме без ръце, да говорим по телефона и да се движим в площи, предназначени само за пешеходци.

Електрическа тротинетка - ако сме над 16 години, с не повече от 25 км/ч

Минималната възраст за водачите на електрически тротинетки по алеи за колоездачи е 14 години, но по велосипедната инфраструктура, улици от втори до четвърти клас и пътища с максимално разрешена скорост до 50 км/ч, е 16 години.

50 лева е глобата, ако нарушим изредените досега правила. Същата е санкцията, ако превишим максимално допустимата скорост от 25 км/ч. Важно уточнение обаче е, че всяка община с наредба на местния парламент да определи по-ниски пределно допустими скорости и други ограничения.

10 лева пък е глобата, ако липсва каска, която е задължителна както за велосипедисти, така и за водачи на електрически тротинетки.  

Новите текстове въвеждат и дефиниция за електрически тротинентки или както са наречни в закона „индивидуални електрически превозни средства“.

Въвежда се определение и за „самобалансиращи се превозни средства“, каквито са хувърбордовете, и се забранява да се движат по пътищата, отворени за обществено ползване.

Прочетете още