Екоминистерството започва анализ на екологичните въздействия в „Яйлата“

| България, Добрич

В Изпълнителната агенция по околна среда към Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ е изготвено техническо задание за анализ и оценка на въздействието върху акваторията на Черно море в района на защитената местност "Яйлата" вследствие на авариралия кораб "Вера Су", съобщиха от пресцентъра на екоминистерството. Целта е да се определи степента на въздействие върху морската среда и нейните обитатели и идентифициране на евентуални екологични рискове.

Търговският кораб "Вера Су" заседна на 20 септември. Корабът плава под панамски флаг и превозва торове. Екипажът е от девет души. На 26 септември министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев разпореди компетентните държавни структури да започнат незабавни действия за освобождаване на плавателния съд. Корабът беше укрепен, а горивото - източено. Екипажът напусна плавателния съд на 6 октомври по искане на капитана.

Министърът на околната среда и водите Асен Личев е изпратил заданието с писмо до изпълнителния директор на ИА "Морска администрация", за да бъде възложено за изпълнение на Института по океанология към Българската академия на науките, съгласно заповед на министър-председателя за изпълнение на задачите на координационната група за ситуацията в местността "Яйлата". В техническото задание са определени дейности за анализ на очакваните въздействия върху морските организми и върху екологичното състояние на морските води и за оценка на възможни щети върху морската флора и фауна, морските хабитати и крайбрежните морски води.

Оставиха в ареста двамата моряци от кораба "Вера Су"

На Института по океанология е възложено също, въз основа на анализите и оценките, да се направят изводи има ли и в каква степен увреждане на видове и природни местообитания, предмет на опазване, и на видове със стопанско значение в морската среда; нанесени ли са и в каква степен екологични щети и значително отрицателно въздействие върху запазването на "благоприятно консервационно състояние" на защитената местност.

В знак на добросъседско отношение и превенция на възможен риск, министър Личев е изпратил и писма до министрите на околната среда на Румъния и Турция, предоставяйки информация за актуалната ситуация със заседналия в близост до Камен бряг кораб "Вера Су". В писмата се отбелязва, че екипите за наблюдение на МОСВ са на място от първия ден на инцидента, извършват регулярен мониторинг на водите, предписват указания на компетентните власти за предотвратяване на замърсяване на морската среда, като взетите проби досега не показват възможност за трансгранично замърсяване, информират още от екоминистерството.

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

Прочетете още