ЕК започва правни действия срещу Полша и Унгария заради ЛГБТ+

За Полша комисията преценява, че Варшава не е отговорила напълно и по подходящ начин на разследване за естеството и въздействието на така наречените резолюции за "свободни от ЛГБТ+ идеология зони"

| Свят

Европейската комисия съобщи днес, че открива производство за установяване на нарушение срещу Унгария и Полша по въпросите на равенството и защитата на основните права.

В Унгария наказателната процедура е свързана с приетия наскоро закон, с който се забранява или ограничава достъпа до съдържание, което отразява така наречените "различия спрямо самоопределението, съответстващо на пола при раждане, промяната на пола или хомосексуалността" за малолетни и непълнолетни и задължително предупреждение, наложено за детски книги с ЛГБТ+ съдържание. За Полша комисията преценява, че Варшава не е отговорила напълно и по подходящ начин на разследване за естеството и въздействието на така наречените резолюции за "свободни от ЛГБТ+ идеология зони", приети от няколко полски региона и общини.

ЕК дава България на съд заради Търговския регистър

Двете държави разполагат с два месеца, за да отговорят, като в противен случай ЕК може да продължи с наказателната процедура и да отнесе въпроса до Съда на ЕС.

ЕК предяви na 15 юли иск срещу Унгария пред Европейския съд за неправомерно ограничаване на достъпа до процедурата за убежище. Правилата на ЕС изискват държавите да осигурят на гражданите на страни извън ЕС и на хора без гражданство, които са на нейна територия, включително на нейните граници, ефективен начин да подадат молба за международна закрила.

ЕК приканва България да подобри правилата за овладяване на опасностите при големи аварии

Според изискването в унгарското законодателство, преди да могат да кандидатстват за международна закрила в Унгария, гражданите на страни извън ЕС трябва първо да подадат заявление за намерение, в което изразяват желание да кандидатстват за убежище в унгарско посолство извън ЕС, и да получат специално разрешение за влизане за тази цел.

Комисията е на мнение, че това правило представлява незаконно ограничение на достъпа до процедурата по предоставяне на убежище. Според ЕК справянето с пандемията, посочено като цел в унгарското законодателство, не може да оправдае въвеждането на такова правило.

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

Прочетете още