Дори пълното спиране на въглеродните емисии няма да спре затоплянето

Норвежки учени смятат, че промяната в климата ще продължи, той ще се затопля, дори веднага да спрем всякакво отделяне на парникови газове

Норвежки учени са изградили прогнозен климатичен модел, в който са разгледали различни сценарии за намаляване на антропогенните емисии на парникови газове. Резултатите показват, че дори емисиите сега да бъдат намалени до нула, температурите ще продължат да се повишават поне още сто години. Работата е публикувана в Scientific Reports.

Изследователи от Норвежкото бизнес училище в Осло, Йорген Рандерс и Улрих Голуке, разработиха свой собствен модел за изменение на климата, обхващащ периода от 1850 г. до момента, и въз основа на резултатите от симулациите, те прогнозират промени в глобалните температури и повишаването на морското равнище до 2500 година.

Моделирането показва, че ако антропогенните емисии на парникови газове достигнат връх през 2030-те години и паднат до нула до 2100 г. - което е най-благоприятният сценарий - глобалните температури до 2500 г. все още ще бъдат с три градуса по-високи, а морското равнище две и половина метра по-високо от това през 1850 година.

Ако в момента емисиите на парникови газове бъдат намалени до нула, глобалните температури ще продължат да се повишават още около сто години поради устойчивостта на глобалната климатична система и самоподдържащото се топене на ледовете и вечната замръзналост в Арктика.

Според авторите има три важни природни причини, които няма да ни позволят бързо да обърнем тенденцията за глобално затопляне: 

1) намаляване на албедото на Земята поради намаляване на ледената площ; 

2) увеличаване на съдържанието на водна пара в атмосферата, свързано с повишаване на температурите; 

3) увеличаване на съдържанието на парникови газове в атмосферата поради въглеродни емисии по време на разграждането на вечната замръзналост.

И трите процеса имат положителна обратна връзка, което означава, че те са по-лесни за стартиране, отколкото за спиране. Изследователите смятат, че началото на тези процеси е дадено през 50-те години на миналия век, когато започва индустриалният етап на човешкото развитие, а през 60-те и 70-те години на миналия век "точката на безвъзвратност" вече е премината.

За да се предотврати повишаването на температурата и морското равнище сега, е необходимо не само да се спрат напълно всички емисии, но и да се улавят поне 33 гигатона въглероден диоксид от атмосферата всяка година и по някакъв начин да се оползотворят или съхраняват, казват учените.

Авторите признават, че тяхната конструкция е много по-проста от тази на климатичните модели, които се ползват от  Междуправителствената група за изменение на климата - международна организация, създадена за оценка на риска от глобални климатични промени, причинени от човека фактори. 

Но този модел отчита всички основни фактори, влияещи върху климата и най-важното, механизмите за обратна връзка между тях. 

Ето защо изследователите настояват да проучат резултатите по-отблизо и, ако е необходимо, да ги тестват на алтернативни модели.

Учените предупреждават, че тези констатации не трябва да се тълкуват погрешно, подчертавайки, че те не призовават към бездействие, а по-скоро посочват, че ситуацията изглежда много по-сериозна, отколкото се смяташе досега.

Прочетете още