Доизграждането на блок „Добрич“ започва  през февруари-март

Строителството на блок „Добрич“ най-вероятно ще започне през февруари-март т.г., съобщи в ефира на Дарик радио инж. Пенчо Керванов – зам.-кмет по устройство на територията на община Добрич. По неговите думи, има голям напредък в решаването на проблема за довършване на сградата. Инж. Керванов поясни, че има сключен договор с фирма изпълнител, договорът е обезпечен финансово. Цялата стойност на проекта е около 3 076 000 лева.

Община Добрич има ангажимент за първично плащане от 600 000 лева, а остатъкът от 2,4 милиона лева ще бъде обезпечен чрез прехвърляне на право на собственост – общината ще прехвърли свои имоти в жилищната сграда на фирмата изпълнител. „Обектите са конкретизирани в договора, цената е крайна и  не подлежи на промяна, като срокът за изпълнение е 24 месеца“ – допълни зам.-кметът. По неговите думи, две години са един разумен срок за довършване на блока и се очаква сградата да бъде готова за експлоатация през февруари-март 2022 година.

Инж. Пенчо Керванов коментира и приоритетите в проекта на Програмата за капиталови разходи за 2020 г. Сред акцентите в програмата той открои подготовката на инвестиционен проект за реконструкция на централния градски пазар, битовата канализация на кв. „Рилци“, изграждането на втора клетка на Регионалното депо за битови отпадъци в Стожер,  изграждането на Парк на миниатюрите „Малката Добруджа“ и др.  За поддържане на уличната мрежа в капиталовата програма са предвидени 2 милиона лева.

Прочетете още