До края на декември може да ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

До края на декември работниците или служителите, които искат да ползват данъчни облекцения за деца, трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели.

От миналата година не се изисква писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва облекчението. Дадена е възможност двете облекчения – за деца и за деца с увреждания, да се ползват от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни, за да ползва облекченията в пълен размер. В тези случаи разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50.

Данъчните облекчения могат да се ползват по два начина. Първият е чрез работодателя и срокът за него е до 31 декември 2019 г.

Вторият начин е с подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г. – до 30 април 2020 г.

Прочетете още