Детските ясли и градини във Враца готови да започнат работа

| България, Враца

От понеделник – 1юни, детските ясли и градини на територията на град Враца ще започнат работа.
Създадена е организация от експертите в местната администрация, като оптималният брой деца в група ще бъде между 12 и 16. В случай на едновременно присъствие на повече от 20 възпитаници в съответната група ще се създават подгрупи. През изминалата седмица бе проведено проучване от педагогическия персонал сред  родителите, като към момента няма група, в която да е заявено присъствие на повече от 20 деца.

С цел облекчаване на процеса по възстановяване посещението в детските ясли и градини, на родителите няма да бъдат изисквани медицински бележки. От отдел „Образование и здравеопазване“ припомнят, че ще  бъдат приемани само деца, които са посещавали съответното заведение преди да бъде обявено извънредното положение на 13 март 2020 година.

Във връзка с постъпили въпроси от страна на родители на децата на бъдещите първокласници, експертите уточняват, че учебното време за подготвителните групи приключва на 31 май. Въпреки това е създадена организация за провеждане на летни занимания, като за целта е необходимо родителите да заявят предварително желание детето им да посещава детска градина през лятото.

Заместник-кметът Петя Долапчиева коментира, че всички детски заведения, които ще подновят работа от 1 юни са обезпечени с достатъчно педагогически и медицински персонал. „Детските ясли и градини на територията на града са с актуализирани правилници, съобразени изцяло с препоръките на здравния министър. На входа ще бъде провеждан строг филтър, като деца с грипоподобни симптоми няма да бъдат допускани, помещенията ще бъдат дезинфекцирани съгласно указанията на министерството, а фокусът на занимания с децата е насочен към работа на открито, а не в общите помещения. Препоръчително е децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да си останат вкъщи“, обясни още П.Долапчиева.

Прочетете още