Десет пъти са намалели засегнатите от корояд горски площи

| България | Вили Янкова

Десет пъти са намалели засегнатите от корояд горски площи. Към момента вредителят се среща в 1400 хектара иглолистни гори, докато през 2016 е бил разпространен в 14 хиляди хектара.

Популацията му към момента е овладяна чрез принудителна сеч и изнасяне на засегнатата дървесина, както и на падналите дървета, които създават предпоставка за развитието на паразита.

Короядът се среща в българските иглолистни гори от началото на миналия век. През 2016 година популацията му засяга 14 хиляди хектара гори, обясни за Дарик заместник-изпълнителният директор на Агенцията по горите инженер Ценко Ценов.

"Към настоящия момент вече сме с 1400 хектара. Десет пъти намаляват площите, нападнати от корояди. Това е благодарение на взетите бързи мерки с извеждането на санитарна и принудителна сеч. Принудителната е тази, която ние правим веднага след големите ветровали, снеговали и ледоломи. Това е много голяма предпоставка за настаняване на вредители. Специално за миналата година сме усвоили милион и 500 хил. м3 дървесина, за да може да намалим рисковете и да ограничим разпространението на корояда".

Въпреки постиганите резултати в борбата с корояда, не може да се каже, че иглолистните гори ще бъдат изчистени напълно от вредителя.

Макар данните в България да показват намаляване на популацията на корояда, в Централна Европа се наблюдават все по-големи площи иглолистни гори, унищожени от вредителя. Особено тежко е положението в Чехия, където са засегнати огромни територии. 

Прочетете още