Децата от ЦНСТ в Монтана ще имат нови компютри

| България, Монтана, Враца

Община Монтана ще кандидатства по целева програма на фонд „Социална закрила” за подпомагане на образователния процес на децата от Центровете за настаняване от семеен тип. Това е едно от решенията на общинските съветници днес. Информация от заседанието дадоха председателят на общинския съвет Иво Иванов и зам.-кметът на Монтана Тихомир Антонов.

В града има 5 центъра за настаняване от семеен тип, в които живеят 39 деца и младежи. За тяхното онлайн обучение ще бъдат осигурени компютри и други необходими дигитални устройства на стойност 24 хиляди лева. По целевата програма ще бъде покрит и разхода за интернет връзка за срок от една година, съобщи Антонов.

С друго свое решение Общинският съвет удължи срока за стопанисване на язовир „Долна Вода“ в село Студено буче от Сдружение ловно-рибарско дружество „Огоста” до 2030 година, съобщи председателят на общинския съвет Иво Иванов.

Това е най-подходящият язовир в общината за практикуване на любителски риболов, изтъква в писменото изложение на искането си председателят на сдружението Борис Цветков. От няколко години на водоема се провеждат обучения на деца по рибознание. Придобилата популярност инициатива се нарича „Синьо лято” и ще се организира и през следващите 10 години.

Общинският съвет разреши на кмета на община Монтана да организира търг за два имота в новата промишлена зона на града, съобщи още Иванов. Имотите са съответно 2,7 и 2,9 декара. Определената първоначална цена за декар в района е 10 хиляди лева.

Прочетете още