34 души са вече излекуваните от Covid-19, 498 е общият брой на заболелите

Да не се плащат такси и наеми в общината за периода на карантината ще обсъжда местният парламент в Габрово

| България, Габрово

Ново предложение ще направи администрацията пред Общинския съвет в Габрово, който ще заседава присъствено днес следобед. Съветниците ще гласуват да не се начисляват наеми на имоти общинска собственост - заведения за хранене и развлечения, обекти за културни, образователни и творчески дейности, за периода от въвеждането на забраната до отмяната й. Както и наеми на столове за ученическо хранене, разливочни, бюфети за ученическо хранене, стоматологични кабинети и щандове за книжарски стоки на територията на училищата - общинска собственост в същия период.

Предлага се да не се начисляват месечни такси за терени – общинска собственост за разполагане на маси и столове за сервиране на открито пред заведения за хранене, както и такси за поставяне на вендинг и кафе автомати. При търговци, които вече са заплатили такси за срока на забраната, те да бъдат прихванати от следващи дължими такси или срока на съответното разрешително да бъде удължен със срока на въведената забрана.

За периода когато децата не посещават детски градини и ясли на територията на община Габрово, да не се начислява и заплаща постоянна месечна такса, считано от 9 март 2020 г. В случай, че е събрана постоянната месечна такса за месец март, тя да се прихване в месеца, през който се възстанови работата на детските градини и ясли.

През 2020 г. отстъпка 5 на сто да се прави на лицата, предплатили до 30 юни такса битови отпадъци за цялата година.

Предложението на Община Габрово, което днес ще бъде внесено за обсъждане от местния парламент, прeдвижа облекченията да бъдат в сила до отмяна на забраната за упражняване на съответната дейност.

Прочетете още