Центърът за продължаващо обучение към Русенския университет продължава да организира онлайн обучения

| България, Русе | dnews

Центърът за продължаващо обучение към Русенския университет завърши дистанционно обучението на групите с курсисти, започнали специализации и преквалификации преди ограниченията, въведени с извънредното положение в страната.  

Използвайки наличните ресурси и библиотеки за онлайн обучение на университета, довършват дистанционно обучението си и групи от специализация „Учителска правоспособност“, квалификация „Председатели на изпитни комисии за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС“ и квалификация „Инструктори за обучение на кандидати за придобиване на правоуправление В, С и други категории“.

Обучение на работещите в пунктове за годишни технически прегледи също се осъществява дистанционно успешно, от месец март и към настоящия момент.

Дистанционното обучение в курса „Периодично обучение на Инструктори за обучение на кандидати за придобиване на правоуправление В, С и други категории“ протече едновременно за трите града Русе, Силистра и Търговище и в него се включиха общо 28 обучаеми.

 Проведе се и обучение в курса „Поддържане на климатични системи с флуорсъдържащи парникови газове от моторни превозни средства“ за специалисти, извършващи възстановяване и поддържане на климатични системи на МПС.

 Четири нови курса се проведоха дистанционно за служители от фирма „Електростарт“ АД, гр. Вършец. Служители от фирма „Монтюпе“ ЕООД се преквалифицираха в курса „Метрология и допусково проектиране“.

Центърът за продължаващо обучение продължава да организира онлайн обучения за всички желаещи.

Прочетете още