Бюрхан Абазов ще води листата на ДПС-Русе за изборите през април

| България, Русе

Досегашният депутат Бюрхан Абазов ще води листата на ДПС в Русе за предстоящите парламентарни избори. Той беше номиниран от местните общински организации, а листата е била одобрена днес от централното ръководство на партията. На втора позиция е областният председател на ДПС Дауд Ибрям. Третото място е отредено за общинският председател на ДПС - Бяла Айлян Карамехмедова. Тя е и бивш заместник-областен управител на Русе. На четвърта позиция в листата, която беше определена за гражданска квота, е управителят на Общинско предприятие “Спортни имоти” Борислав Рачев. Веднага след него е общинският председател на Ветово Баки Солак.

6. Мехмед Мехмедов - общински председател на ДПС Две могили

7. Алпер Топалов

8. Гюлвер Керим

9.Сюзан Шабанова

10. Айдухан Нихатов-председател на МДПС Борово

11. Ализан Яхова

12.Венцислав Чавдаров

13. Есин Вейсалова

14. Мехмед Гази

15 Айхан Тефъков - председател на МДПС Русе

Символично, на 16 място, в листата влиза и кметът на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед

Прочетете още