Бюджетът на Варна отново доближава половин милиард лева 

Малко над 492 милиона лева е проектобюджетът на Варна за 2020 година, като 108,3 милиона са осигурени от европейски проекти и програми. Това става ясно от материалите към предстоящото публично обсъждане на бюджета, качени в сайта на Община Варна.

Няколко ще са приоритетите в управлението

- икономическо развитие на Варна

- инвестиране в децата и младите хора

- модерен град с удобни квартали

- свързан и достъпен град.

В приходната част са заложени 169,8 милиона лева приходи за делегирани държавни дейности. Приходи за местни дейности са в размер на над 213,8 милиона. 

91,6 милиона лева се очакват в хазната от имуществени и други данъци. От данък върху недвижими имоти са заложени 32,1 милиона, а 21,7 милиона – от налога върху превозните средства. Данъкът при придобиванена имущество по дарение и възмезден начин ще осигури в местната хазна 32 милиона. На туристическия данък се разчита за 4,2 милиона, а данъкът върху таксиметровия превоз на пътници е разчетен за приход от 1,25 милиона лева. 

Общинският съвет одобри актуализацията на бюджета на Варна (СНИМКИ)

Планираните неданъчни приходи са в размер на 76,7 милиона лева. От тях близо 42 милиона са от общински такси, над 21,1 милиона са приходи и доходи от собственост, над 4,8 милиона от глоби,санкции и наказателни лихви, а над 8 милиона са постъпления от продажба на нефинансови активи. 

Функция „Образование“ е един от приоритетите на община Варна в разходната част. Проектобюджетът на функциятавъзлиза на над 154 милиона лева и е с най-голям относителен дял в общия бюджет на общината за 2020 г. – 40%.

През 2020 година ще се инвестират значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура в училища, гимназии и детски градини и създаване на модерна материално техническа база за образование и кариерно развитие чрез текущ ремонт, основен ремонт и ново строителство.

Проектобюджетът на функция „Здравеопазване” е в размер на 23,4 милиона. Разходите за  социално подпомагане и грижи възлизат на близо 17,2 милиона. 

Иван Портних представи 20 проекта за Варна през 2020 г. (СНИМКИ)

Проектобюджетът на функцията „ Жилищно строителство и БКС” възлиза на над 98, 8 милиона лева. За рРехабилитация на улици са заложени 10 милиона, 5 милиона ще отидат за благоустрояване на междублокови пространства, а за основен ремонт, реконструкция и изграждане на уличната мрежа са  предвидени 25,5 милиона. За чистота ще бъдат заделени 32,7 милиона, а за поддръжка на зелените площи, в т. ч. и Морската градина – малко над 5 милиона лева. 

Публичното обсъждане на бюджета ще е този петък, 17 януари, от 11,30 до 13,30 часа в зала „Пленарна” в сградата на общината. Поканени са да се включат представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата варненска общественост.

Прочетете още