Бойко Рашков оглавява Националната комисия за борба с трафика на хора

| България, Политика

Правителството прие решение, с което определи вицепремиера по обществения ред и сигурността и министър на вътрешните работи Бойко Рашков за председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет.

Рашков не иска среща с Гешев

Националната комисия организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на Закона за борба с трафика на хора, ръководи прилагането на националната политика и стратегия в областта на противодействието на това престъпление, ежегодно разработва и представя за утвърждаване от Министерския съвет национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му.

Бойко Рашков коментира санкциите на САЩ срещу Пеевски, Божков и Желязков

Прочетете още