Бизнесът предлага антикризисни мерки за икономиката

Екатерина Катрачева с подробности:

Своевременна държавна подкрепа за непокрити постоянни разходи на пострадали заради пандемията предприятия. Това една от икономическите антикризисни мерки, които Асоциацията на българските работодатели предлага на правителството. Друга адекватна мярка, според бизнеса, е отсрочването на данъци или социалноосигурителни вноски. 

БХРА: Чиновниците с по-високи заплати, а подкрепа за бизнеса кога

От организацията изтъкват, че ново затваряне на фирми не може повече да се прави без едновременно да се обявят мерки за подкрепа на предприемачите и работещите хора. 

С оглед на противоепидемичните ограничения, които се очаква да бъдат приети на следващото заседание на Министерски съвет Асоциацията на българските работодатели изтъква необходимостта от бързи и адекватни мерки за съхраняване на икономиката. В писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и министрите на икономиката и на финансите Лъчезар Борисов и Кирил Ананиев организацията отправя няколко предложения. 

Алибегов: Всички къщи за гости и вили са наети за 8 декември, даже с диджеи

Една от възможностите е заложена във Временната рамка на ЕК за държавните помощи. Това е подкрепа за непокрити фиксирани разходи на предприятия, които са спрели или намалили дейността си заради пандемията. Тя се предоставя не по-късно от 30 юни 2021-ва и покрива непокритите фиксирани разходи, направени през периода от 1 март 2020 до 30 юни 2021 или част от този период. Могат да я получат компании със спад на оборота най-малко 30 процента в сравнение със същия период на 2019-та. За микро и малките предприятия размерът на помощта не надвишава 90 процента от непокритите постоянни разходи, а за останалите 70 на сто. Друго условие е общият размер на отпуснатата сума да не надвишава 3 милиона евро на фирма. 

Ректорът на ИУ-Варна: България беше пощадена за разлика от други икономики в Европа

Работодателските организации изтъкват, че препоръчаната от ЕК подкрепа се прилага в редица страни. В България тя би могла да се осъществи от Националната агенция по приходите, която има възможност да създаде на страницата си формуляр за дистанционно заявяване. НАП разполага и цялата необходима информация за определяне на стойностите за всяка компания, както и административен капацитет за извършване на плащанията. 

Друга адекватна подкрепа за бизнеса е отсрочването на данъци и/или социалноосигурителни вноски. Тя също е предвидена във Временната рамка за мерки за държавна помощ на ЕК. Помощта се отпуска преди 30 юни 2021, която е и крайната дата за отлагането. В резултат в предприятията биха могли да останат ликвидни средства, които да послужат за покриване на текущи разходи, запазване на заетост и стимулиране на потреблението. От Асоциацията на българските работодатели отбелязват, че спадът в оборота може да се проследи в декларациите подавани в приходната агенция или от други източници и предлагат пилотно прилагане на механизма за минал период - от февруари до октомври 2020, за да се избегне злоупотреба при декларирането на данни за оборота. 

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

Прочетете още