Без отстъпка за такса смет в община Велико Търново

| Велико Търново

Община Велико Търново планира да премахне отстъпката от размера на такса смет, която към момента домакинствата използват при заплащане на пълния размер на таксата до края на април. Това предвиждат промени в наредбата за местните данъци и такси, публикувани за обществено обсъждане, съобщи БНР.

Отстъпката от 10 процента за този вид такса се прилага от 12 години в общината.

Промените предвиждат такса смет да се плаща на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима.

За предходните години има недостиг на прихода от такса битови отпадъци, което прави невъзможно да бъдат покрити всички разходи по сметосъбирането, се посочва в мотивите на местната администрация.

След общественото обсъждане, решението трябва да бъде взето от новия Общински съвет, който положи клетва преди три дни.

Прочетете още