6941 фирми в област Добрич са реализирали печалба през 2018 година

| България, Добрич | dnews

Общо 9 557 предприятия от област Добрич са подали годишен отчет за дейността си през 2018 годиа, сочат данните на Националния статистически институт. Това е с 1% повече в сравнение с предходната година.

Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 8 935. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 545, а на средните (от 50 до 249 заети) е 68. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 9.

Броят на активните предприятия е най-голям в община град Добрич - 54.8% и в община Балчик - 13.7%.

Произведената продукция в област Добрич  възлиза на 2, 5 млрд. лв., като е отчетен ръст от 8.0% спрямо 2017 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, с дял на произведената продукция 31.7%, следван от сектор „Преработваща промишленост“ -  с 24.3%.

През 2018 година 6 941 предприятия са реализирали печалба, 1591 - загуба и 1025- нулев финансов резултат.

Нетните приходи от продажби достигат 3,9 млрд. лв., като е отчетено увеличение от 6.6% в сравнение с предходната година. Предприятията от сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ са реализирали най-голям дял от нетните приходи - 38.7%, следвани от предприятията от секторите „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Преработваща промишленост“

Прочетете още