366 деца от Габрово участват в класирането за първи клас

Само 366 са бъдещите първокласници в Габрово, става ясно от резултатите след първото класиране за прием в първи клас в училищата на  Габрово. Триста петдесет и три деца са класирани на първо класиране. Тринайсет деца не са класирани, а причината за това е, че при кандидатстването е посочено само едно училище, но няма никаква опасност да останат извън класните стаи, тъй като обявените места за първокласници са 422. В Габрово осем училища приемат деца в първи клас - едно начално, две средни и пет основни. В тях ще има средно по две паралелки с по  22-23 деца.

Записването в първи клас ще става от 8 до 10 юни, а на 11 юни ще бъдат обявени свободните места за второ класиране. Системата ще бъде отворена за регистрации на нови заявления на 12 юни. Във второ класиране могат да участват неучаствали в първо класиране деца и да бъдат редактирани заявленията на некласираните на първо класиране.

Прочетете още