30 автори от страната в изложбата "Есенен салон"

| България, Габрово
С традиционната изложба започна новият творески сезон в Художествена галерия "Асен и Илия Пейкови" в Севлиево.
След селекция, до участие в изложбата "Есенен салон" бяха допуснати 30 автори от цялата страна: Елена Начева, Радка Грозева, Елиза Цокова, Евгени Недев, Георги Милев, Катя Монкова, Роман Грицков, Катя Цветанова, Мартина Нешкова, Стефка Николова, Димитър Евстатиев, Олга Въткова, Павлина Василева, Десислава Минчева, Петя Тодорова, Айсял Аладжова, Габриела Ангелова, Васко Василев, Иоан Данаилов, Калин Антонов, Силвия Христова, Теодора Маринова, Милко Дачев, Илия Ганчев, Кина Хицова, Таня Михайлова, Антон Калчевски, Майя Ананиева, Аксиния Милева и Галина Тодорова.
Плакети бяха присъдени на Майя Ананиева от Плевен, Евгени Недев от Габрово и на Силвия Христова от Севлиево.
С номинации от салона си тръгнаха Аксиния Милева от Благоевград, Теодора Маринова и Павлина Василева от Севлиево.

Прочетете още